Tấm móc treo ốp cột, cáp vặn xoắn
Mã sản phẩm: TMTOC001
Xếp hạng: 3.7 (3 đánh giá)
Ghíp nối cáp, kẹp cáp vặn xoắn
Mã sản phẩm: GNCK002
Xếp hạng: 3.6 (25 đánh giá)
Kẹp xiết cáp bổ trợ, kẹp bổ trợ, kẹp treo cáp
Mã sản phẩm: KSCBT001
Xếp hạng: 4.5 (2 đánh giá)
Kẹp treo cáp vặn xoắn, kẹp hãm cáp treo, móc treo cáp
Mã sản phẩm: KTCVX001
Xếp hạng: 3.9 (10 đánh giá)