Đai treo ống

Các loại đai treo ống nước, đai siết ống mềm, cùm omega, kẹp giữ ống nước